ΙΝΔΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ONLINE

ΙΝΔΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ| ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΙΝΔΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ| ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαδικτυακος Κύκλος Μαθημάτων Ινδικού Χορού.
Live με το Zoom
Ωράρια
Πέμπτη και Σάββατο 7-8 μμ.
Πληροφορίες και εγγραφές στο email: natarajadancestudio@gmail.com

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.