Asraidanza Facebook Asraidanza Twitter Asraidanza YouTube Asraidanza MySpace

Calendar of Events

← September 2018 November 2018 → Event List Calendar
iCal Import
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού
4
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού
5
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού
6
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού
7
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Ολιστικός χορός και έκφραση
8
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Ολιστικός χορός και έκφραση
9
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Πρωινο τμήμα Ινδικού Χορού Bollywood
10
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Πρωινο τμήμα Ινδικού Χορού Bollywood
11
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Πρωινο τμήμα Ινδικού Χορού Bollywood
12
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Πρωινο τμήμα Ινδικού Χορού Bollywood
13
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Πρωινο τμήμα Ινδικού Χορού Bollywood
14
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Πρωινο τμήμα Ινδικού Χορού Bollywood
15
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Πρωινο τμήμα Ινδικού Χορού Bollywood
16
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Πρωινο τμήμα Ινδικού Χορού Bollywood
17
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Πρωινο τμήμα Ινδικού Χορού Bollywood
18
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Πρωινο τμήμα Ινδικού Χορού Bollywood
19
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Πρωινο τμήμα Ινδικού Χορού Bollywood
20
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Πρωινο τμήμα Ινδικού Χορού Bollywood
21
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Πρωινο τμήμα Ινδικού Χορού Bollywood
22
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Πρωινο τμήμα Ινδικού Χορού Bollywood
23
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Πρωινο τμήμα Ινδικού Χορού Bollywood
24
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Πρωινο τμήμα Ινδικού Χορού Bollywood

ΤΡΙΜΗΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ

ΠΡΩΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
25
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Πρωινο τμήμα Ινδικού Χορού Bollywood

ΤΡΙΜΗΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ

ΠΡΩΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
26
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Πρωινο τμήμα Ινδικού Χορού Bollywood

ΤΡΙΜΗΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ

ΠΡΩΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
27
Εγγραφές για το τμήμα Oriental

Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Πρωινο τμήμα Ινδικού Χορού Bollywood

ΤΡΙΜΗΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ

ΠΡΩΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
28
Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Πρωινο τμήμα Ινδικού Χορού Bollywood

ΤΡΙΜΗΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ

ΠΡΩΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
29
Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Πρωινο τμήμα Ινδικού Χορού Bollywood

ΤΡΙΜΗΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ

ΠΡΩΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
30
Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Πρωινο τμήμα Ινδικού Χορού Bollywood

ΤΡΙΜΗΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ

ΠΡΩΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
31
Εναρξή τμήματος Ινδικού Χορού

Πρωινο τμήμα Ινδικού Χορού Bollywood

ΤΡΙΜΗΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ

ΠΡΩΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ