Asraidanza Facebook Asraidanza Twitter Asraidanza YouTube Asraidanza MySpace

Calendar of Events

← January 2019 March 2019 → Event List Calendar
iCal Import
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
3
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
4
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
5
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
6
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ινδικού Χορού Αρχαρίων
7
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ινδικού Χορού Αρχαρίων
8
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ινδικού Χορού Αρχαρίων
9
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ινδικού Χορού Αρχαρίων

Εγγραφές για το τμήμα Oriental
10
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ινδικού Χορού Αρχαρίων

Εγγραφές για το τμήμα Oriental
11
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ινδικού Χορού Αρχαρίων

Εγγραφές για το τμήμα Oriental
12
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ινδικού Χορού Αρχαρίων

Εγγραφές για το τμήμα Oriental
13
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ινδικού Χορού Αρχαρίων

Εγγραφές για το τμήμα Oriental
14
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ινδικού Χορού Αρχαρίων

Εγγραφές για το τμήμα Oriental
15
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ινδικού Χορού Αρχαρίων

Εγγραφές για το τμήμα Oriental
16
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ινδικού Χορού Αρχαρίων

Εγγραφές για το τμήμα Oriental
17
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ινδικού Χορού Αρχαρίων

Εγγραφές για το τμήμα Oriental
18
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ινδικού Χορού Αρχαρίων

Εγγραφές για το τμήμα Oriental
19
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ινδικού Χορού Αρχαρίων

Εγγραφές για το τμήμα Oriental
20
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ινδικού Χορού Αρχαρίων

Εγγραφές για το τμήμα Oriental
21
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ινδικού Χορού Αρχαρίων

Εγγραφές για το τμήμα Oriental
22
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ινδικού Χορού Αρχαρίων

Εγγραφές για το τμήμα Oriental
23
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ινδικού Χορού Αρχαρίων

Εγγραφές για το τμήμα Oriental

ΟΛΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ- Υφαίνοντας την Θηλυκή Ενέργεια -ΣΑΒΒΑΤΟ 23/ 02
24
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ινδικού Χορού Αρχαρίων

Εγγραφές για το τμήμα Oriental

ΟΛΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ- Υφαίνοντας την Θηλυκή Ενέργεια -ΣΑΒΒΑΤΟ 23/ 02
25
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ινδικού Χορού Αρχαρίων

Εγγραφές για το τμήμα Oriental
26
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ινδικού Χορού Αρχαρίων

Εγγραφές για το τμήμα Oriental
27
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ινδικού Χορού Αρχαρίων

Εγγραφές για το τμήμα Oriental
28
ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- ARMONIA YOGA CENTER ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Τμήμα Ινδικού Χορού Αρχαρίων

Εγγραφές για το τμήμα Oriental